050-6593659

מוצרים לטיפול ושיפור איכות שפכים

כתובת משרדנו: מושב ישרש משק 18 | טלפון: 050-6593659 | מייל: elihal@bezeqint.net