050-6593659

במכון טיהור שפכים העובד בשיטת SBR נתגלתה תקלה בדקנטר וברחה כמות משמעותית של ביומאסה עד כדי פגיעה בתהליך.

בביקור במט"ש הותאם על ידנו חומר מתאים לשיפור הפעילות והשיקוע.

החומר יושם ותוך מספר ימים שופרה הפעילות במט"ש וחזר התהליך לקדמותו.

מט"ש הפועל בשיטת SBR - בריחת ביומאסה ופגיעה בתהליך

כתובת משרדנו: מושב ישרש משק 18 | טלפון: 050-6593659 | מייל: elihal@bezeqint.net