050-6593659

מפעל לאריזות המכין מגוון של אריזות למפעלים שונים.

שפכי המפעל מכילים דבקים שונים, דבקים ע"ב עמילן, דבקים ע"ב PVA וצבעים.

לאור שונות הריכוזים של הדבקים ברמה שעתית עד רמה יומית נוצרים שפכים המכילים COD ברמה של בין 18,000-100,000 מ''ג/ליטר. בנוסף לרמות TSS משתנות ורמות pH משתנות.

במסגרת ניתוח הבעיה ביצענו עבודה מקיפה במעבדת החברה ואופיין תהליך שכלל מספר שלבי טיפול.

בעקבות העבודה בוצע פיילוט אשר הוכיח בצורה מיטבית את אשר אופיין במעבדה, בעקבות הפיילוט נבנה מתקן לטיפול בשפכים בהתאם להמלצתינו.

 

 

מפעל אריזות 

 

כתובת משרדנו: מושב ישרש משק 18 | טלפון: 050-6593659 | מייל: elihal@bezeqint.net