050-6593659

מט"ש לוחמי הגטאות מכיל ברכת שיקוע ראשוני, ברכות אוורור ומאגר.

בריכת השיקוע הראשוני כוסתה בשמן קנולה אשר הוזרם אליה עם השפכים הנכנסים מאחד המפעלים.

חברתנו נקראה לטפל בבריכה, הטיפול בוצע באמצעות חומרים ירוקים ומפוח ייחודי, החומרים כללו בקטריות וחומרי פרוק וזירוז ירוקים.

בפרק זמן של 3 שבועות הבריכה נוקתה מכל שאריות השמן וחזרה לתפקוד רגיל (ראה תמונות).

מטה אשר - ברכה שזוהמה בשמן קנולה

כתובת משרדנו: מושב ישרש משק 18 | טלפון: 050-6593659 | מייל: elihal@bezeqint.net