050-6593659

פרויקטים 

בחודש דצמבר 2014, כ-600,000 גלונים של נפט גולמי דלפו מצינור פרוץ באזור אילת בדרום ישראל. כתם הנפט כיסה שטח של 5 קילומטרים באזור המדברי. המשרד להגנת הסביבה כינה את האירוע אחד האסונות הסביבתיים החמורים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.

המשרד להגנת הסביבה בחר ב-5 חברות לביצוע פילוט על שטח אשר הוגדר, בכדי לבדוק אפשרות טפול בתוצאות דליפת הנפט.

מפעל לאריזות המכין מגוון של אריזות למפעלים שונים.

שפכי המפעל מכילים דבקים שונים, דבקים ע"ב עמילן, דבקים ע"ב PVA וצבעים.

לאור שונות הריכוזים של הדבקים ברמה שעתית עד רמה יומית נוצרים שפכים המכילים COD ברמה של בין 18,000-100,000 מ''ג/ליטר. בנוסף לרמות TSS משתנות ורמות pH משתנות.

 

מט"ש לוחמי הגטאות מכיל בריכת שיקוע ראשוני, ברכות אוורור ומאגר.

בריכת השיקוע הראשוני כוסתה בשמן קנולה אשר הוזרם אליה עם השפכים הנכנסים מאחד המפעלים.

 

 

במכון טיהור שפכים העובד בשיטת SBR נתגלתה תקלה בדקנטר וברחה כמות משמעותית של ביומאסה עד כדי פגיעה בתהליך.

 

בביקור במט"ש הותאם על ידינו חומר מתאים לשיפור הפעילות והשיקוע.

החומר יושם ותוך מספר ימים שופרה הפעילות במט"ש וחזר התהליך לקדמותו.

כתובת משרדנו: מושב ישרש משק 18 | טלפון: 050-6593659 | מייל: elihal@bezeqint.net